Нашите проекти

Занимаваме с промишлено и гражданско строителство, изграждане на големи инфраструктурни обекти, пречиствателни станции, ел. подстанции и всички видове строително-ремонтни дейности в промишлени предприятия.

„КРЗ ПОРТ БУРГАС“ АД

Промишлено строителство

ВАКУУМНА ИНСТАЛАЦИЯ

Промишлено строителство

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “РОСЕНЕЦ” – “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ”

Промишлено строителство

Морско строителство

Промишлено строителство

Направа на резервоари

Промишлено строителство

БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ

Промишлено строителство

ТЯГОВА ПОДСТАНЦИЯ, ГР. Бургас

Промишлено строителство

КЕЙОВИ МЕСТА

Промишлено строителство

ГРАНИЧНА ОГРАДА

Инфраструктурни обекти

РЕСТОРАНТ “ОРЕХЪТ”

Офиси и търговски площи

АУТОКОМ 1 ЕООД

Офиси и търговски площи

СКЛАДОВА БАЗА “ДИ ТРЕЙД ГРУП”

Офиси и търговски площи

СКЛАДОВА БАЗА

Офиси и търговски площи

ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “КОРАБ”

Офиси и търговски площи

БАЗА “ГРОМАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Офиси и търговски площи

Склад за стрoителни материали

Офиси и търговски площи

ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

Офиси и търговски площи

Сграда с ваканционно предназначение

Гражданско строителство

ЖИЛИЩНА СГРАДА, гр. Царево

Гражданско строителство

ЖИЛИЩНА СГРАДА, гр. Царево, кв. Василико

Гражданско строителство

Жилищна сграда, гр. Бургас

Гражданско строителство