Нашите проекти

Занимаваме с промишлено и гражданско строителство, изграждане на големи инфраструктурни обекти, пречиствателни станции, ел. подстанции и всички видове строително-ремонтни дейности в промишлени предприятия.

РЕСТОРАНТ “ОРЕХЪТ”

Офиси и търговски площи

АУТОКОМ 1 ЕООД

Офиси и търговски площи

СКЛАДОВА БАЗА “ДИ ТРЕЙД ГРУП”

Офиси и търговски площи

СКЛАДОВА БАЗА

Офиси и търговски площи

ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “КОРАБ”

Офиси и търговски площи

БАЗА “ГРОМАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Офиси и търговски площи

Склад за стрoителни материали

Офиси и търговски площи

ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

Офиси и търговски площи