Нашите проекти

ТЯГОВА ПОДСТАНЦИЯ, ГР. Бургас

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Строително - монтажни работи за въстановяване, ремонт и модернизация на Тягова подстанция - гр. Бургас, включващи:

Частично разрушаване на стари сгради.

Изграждане на нова пристройка към стара сграда.

Изграждане на фундаменти за нови тягови трансформатори и съоръжения.

Цялостен ремонт на съществуващата сграда.

Изграждане на ВиК и нова ограда. 


ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОЕКТА

  • Клиент: "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД
  • Местоположение: гр. Бургас
  • Завършен: 2017 г.

Разгледайте удостоверенията
/

Нашите проекти