Нашата лаборатория

Изпитвателна лаборатория

Изпитвателна  Лаборатория  „Промишлено строителство” към „Инстрой” ЕООД е независима единица в цялостната структурна схема на Фирмата.

Непрекъснатите инвестиции в средства за измерване и изпитване на съвременно техническо ниво, осигуряват качество и достоверност на резултатите.

 

В ЛАБОРАТОРИЯТА СА ОБОСОБЕНИ СЛЕДНИТЕ СЕКТОРИ:

  • СЕКТОР “СТРОИТЕЛНИ ПОЧВИ”;
  • СЕКТОР “ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ”;
  • СЕКТОР “БЕТОНИ”.

Разгледайте сертификатите
/

С какво разполагаме

Лабораторията разполага с квалифицирани специалисти с богат опит, които в процеса на работа се ръководят от:

  • БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ -  Работа ни се основава на принципа на прозрачността, независимостта, безпристрастността на резултатите и отсъствието на конфликт на интереси;
  • ОПТИМАЛНИ СРОКОВЕ НА УСЛУГИТЕ -  Експертността и професионалният ни опит ни помагат да сме ефективни в нашата работа и да намираме бързи решения в нужните срокове;
  • ГЪВКАВА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА -  Нашата философия е чрез знанията, компетенциите и предоставените ни правомощия да съдействаме на нашите клиенти като им предоставим максимално конкурентни цени.

За Контакти