Производство на бетон

Качествено производство

Гарантираме качеството на произведения и доставен от нас бетон, благодарение на:

Собствени бетонови възли, бетоновози и бетонпомпи, работещи в условията на въведен производствен контрол и отговарящ на изискванията на ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007.

 • БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ ТИП „ТЕХНОМИКС 60“ - КАПАЦИТЕТ 60 м3/час
 • МОДУЛЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ "SWING"- КАПАЦИТЕТ 60 м3/час
 • БЕТОНОВОЗИ С ОБЕМ НА БУРЕТО 10 м3
  • MAN TGA 41.430
  • MAN TGA 41.440
  • МАN TGS 35.400
  • MAN TGA 35.410
  • MAN TGS 35.420
  • MAN TGS 35.420
 • БЕТОНПОМПИ:
  • SHWING – 34 m’
  • SHWING – 28 m’
 • НЕПРЕКЪСНАТ ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ НАД ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И КРАЙНИЯ ПРОДУКТ, ИЗВЪРШВАН В НЕЗАВИСИМА АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ СОБСТВЕНОСТ НА ФИРМАТА.
 • ПРЕДЛАГАНИТЕ БЕТОННИ СМЕСИ СА ПРОИЗВЕДЕНИ СЪС СЕРТИФИЦИРАНИ МАТЕРИАЛИ.
 • ВСИЧКИ КЛАСОВЕ БЕТОНИ СА СЕРТИФИЦИРАНИ И ЗА ТЯХ СЕ ИЗАДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ.
/