Нашите проекти

ГРАНИЧНА ОГРАДА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Фирма „ИНСТРОЙ” ЕООД участва като подизпълнител в изпълнението на обект:

„Инженерно възпрепятстващо съоръжение по сухоземната част на българо – турската граница, за трасето на област Бургас” – подучастък “Район на ГПУ “Малко Търново”, в зоната на отговорност на група “Граматиково”(ГОДГ 2): 

– изграждане на нова ограда от км 26+488.00 до км 30+128.00 с дължина 3,640 км, изграждане на нов път покрай оградата от км 26+488.00 до км 30+128.00 с дължина 3,640 км“;

– изграждане на нова ограда от км 31+730.00 до км 32+730.00 с дължина 1000 м и път с дължина 1000 м“.


ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОЕКТА

  • Клиент: „БИТУМИНА ГМБХ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД
  • Местоположение: гр. Малко Търново
  • Завършен: 2017 г.

Разгледайте референциите Разгледайте референциите
/

Нашите проекти