Арматурен цех

Нашият Цех

Арматурният цех е с капацитет 200 тона арматурни заготовки на месец.

Ооборудван е с високопроизводителен робот и автоматична линия за изработка на арматурни заготовки.

Произвеждаме всички видове стремена, греди, пръти за колони, пръти за шайби и плочи, пръти за фундаменти, арматурни столове, усилители, капители и др., както и изтегляне на стоманата, оразмеряване и изрязване с механична машина, огъване и фасониране.

/