Нашите проекти

Занимаваме с промишлено и гражданско строителство, изграждане на големи инфраструктурни обекти, пречиствателни станции, ел. подстанции и всички видове строително-ремонтни дейности в промишлени предприятия.

ГРАНИЧНА ОГРАДА

Инфраструктурни обекти