Нашите проекти

Занимаваме с промишлено и гражданско строителство, изграждане на големи инфраструктурни обекти, пречиствателни станции, ел. подстанции и всички видове строително-ремонтни дейности в промишлени предприятия.

„КРЗ ПОРТ БУРГАС“ АД

Промишлено строителство

ВАКУУМНА ИНСТАЛАЦИЯ

Промишлено строителство

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “РОСЕНЕЦ” – “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ”

Промишлено строителство

Морско строителство

Промишлено строителство

Направа на резервоари

Промишлено строителство

БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ

Промишлено строителство

ТЯГОВА ПОДСТАНЦИЯ, ГР. Бургас

Промишлено строителство

КЕЙОВИ МЕСТА

Промишлено строителство