За нас

ИНСТРОЙ ЕООД

е строителна компания, регистрирана през 2001 г. в град Бургас

Основният спектър от дейности, които обхваща компанията са промишлено, гражданско, морско и хидротехническо строителство. Изграждане на инфраструктурни обекти, строителство, модернизация и реконструкция на пречиствателни станции, ел. подстанции, и всички видове строително-ремонтни дейности в промишлени, обществени и жилищни обекти.

Утвърждаването и развитието на фирмата се дължи на високо квалифицирания инженерен, технически и изпълнителски персонал. Към настоящия момент наброяват над 140 човека, които могат да предложат качествено и срочно изпълнение на поетите ангажименти.

Непрекъснатите инвестиции в съвременни технически съоръжения, техника и механизация, дават възможност компанията да предложи на своите клиенти иновативни строителни решения, изпълнени с прецизност, точност и отговарящи на изискванията им.

kcb.png
Iso_3.png
Iso_2.png
Iso_1.png
/
22+ ГОДИНИ НА
ПАЗАРА
140+ КВАЛИФИЦИРАНИ
РАБОТНИЦИ
200+ ЗАВЪРШЕНИ
ПРОЕКТИ

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО

Дружеството е сертифицирано по международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, а в съответствие със законодателството на Република България е вписано в ЦПРС за всички групи и категории строежи.

kcb_big.png
Iso_3_big.png
Iso_2_big.png
Iso_1_big.png

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ

За да предложи цялостно решение и гарантира качественото изпълнение на всички етапи от строителството, фирма Инстрой ЕООД притежава производствена база, в която са позиционирани:

  • Акредитирана лаборатория "Промишлено строителство" - за изпитване на скални материали и строителни почви, едър добавъчен материал за обикновен бетон, пясък за обикновен бетон и бетонна смес, и втвърден бетон.
  • Бетонов център "Техномикс 60" с внедрена система за производствен контрол за "Бетон изготвен в заводски условия".
  • Модулен бетонов център SWING с възможност за лесно преместване на големи строителни площадки, с внедрена система за производствен контрол, ;
  • Арматурен цех;
  • Строителна техника, механизация и оборудване;