Гледайте цялото видео тук

За нас

е строителна компания, регистрирана през 2001 г. в град Бургас

Основният спектър от дейности, които обхваща компанията са промишлено, гражданско, морско и хидротехническо строителство. Изграждане на инфраструктурни обекти, строителство, модернизация и реконструкция на пречиствателни станции, ел. подстанции, и всички видове строително-ремонтни дейности в промишлени, обществени и жилищни обекти. Утвърждаването и развитието на фирмата се дължи на високо квалифицирания инженерен, технически и изпълнителски персонал. Към настоящия момент наброяват над 140 човека, които могат да предложат качествено и срочно изпълнение на поетите ангажименти. Непрекъснатите инвестиции в съвременни технически съоръжения, техника и механизация, дават възможност компанията да предложи на своите клиенти иновативни строителни решения, изпълнени с прецизност, точност и отговарящи на изискванията им.

/
10+ ГОДИНИ НА
ПАЗАРА
150+ ЗАВЪРШЕНИ
ПРОЕКТИ
160+ КВАЛИФИЦИРАНИ
РАБОТНИЦИ

Нашите проекти

НАШИТЕ СЕРТИФИКАТИ

ХОРАТА ЗА НАС

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ