Нашите проекти

„КРЗ ПОРТ БУРГАС“ АД

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Склад за зърнени храни в поземлен имот с идентификатор 07079.660.594“ – по плана на кв. Победа, гр. Бургас. Изграждане на силозно стопанство с площ 2 623 м2 за съхранение на зърнени храни.


Разгледайте референциите
/

Нашите проекти