Нашите проекти

СКЛАДОВА БАЗА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Складова база за керамика и санитарен фаянс в УПИ I – 15,21, масив 142, местност „Мадика“ землище гр. Бургас“ . Изграждане на склад, офиси и тръговска зала за керамика и санитарен фаянс.


ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОЕКТА

  • Клиент: „АСМ“ ЕООД
  • Местоположение: гр. Бургас, местност Мадика

Разгледайте референциите
/

Нашите проекти