Нашите проекти

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “РОСЕНЕЦ” – “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ”

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Изграждане на 3 броя резервоари, включващо изграждане на естакади, строителство на помпена станция, ел. подстанция, мачти, канали, шахти, противопожарни пътища, монтаж на тръбопроводи и кабели, АКЗ на метални конструкции/ тръбопроводи и всички други работи за изграждане и въвеждане в експлоатация на трите резервоара.

/

Нашите проекти