Обхват на дейността

Доставяме цялостeн строителен екип и съоръжения за нашите проекти. Гарантираме договореното качество, срокове и цени за извършените услуги. Включваме се в дизайна на обектите, за да ги управляваме по-ефективно и да взимаме практични строителни решения.

Промишлено
строителство
Изграждане на
инфраструктура
Офиси и
Търговски сгради
Жилищни
сгради

Нашите дейности

  • Кофражни работи - разполагаме със собствен кофраж за хоризонтални и вертикални кофражи на Peri.
  • Зидарски работи - предлагаме отлично качество на зидарските работи, извършени от нашите майстори.
  • Изработка и монтаж на арматурни заготовки - Собствения арматурен цех с производствен капацитет над 200 тона на месец ни позволява да изпълняваме поетите ангажименти качествено и в срок.
  • Производство, транспорт и полагане на бетон - гарантираме качеството на бетоновите работи е гарантирано с два броя собствени центрове за производство на бетон.
  • Геодезически замервания - нашите геодезисти са оборудване с най-модерни тотални станции за прецизен контрол и изпълнение на строително - монтажните работи.
  • Изкопни дейности - Разполагаме с верижни, колесни и мини багри с различен тонаж от 3т до 39т и обем на кофите от 0,2м3 до 2,5м3.
  • Разрушители дейности - Четири от багерите ни са оборудвани с хидравлични чукове за разбиване на бетон и скална маса от 200 кг. до 3800 кг.
  • Отдаване под наем на строителна техника - Отдаваме под наем багери, валяци, челни товарачи с и без оператор. Свържете се с нас за цена.
  • Довършителни работи - извършваме всички довършителни работи, необходими за завършване на обектите до ключ.