Бетонoви настилки

Лазерна точност

В стремежа си към развитие и разширяване обхвата на своята дейност Инстрой ЕООД инвестира в лазерно контролирани машини за нивелиране и изравняване на бетон Somero. 

ЧРЕЗ ТЯХ ПОСТИГАМЕ:

  • НИВЕЛИРАНЕ, ВИБРИРАНЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ НА БЕТОНА ЕДНОВРЕМЕННО.
  • ПО-БЪРЗО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПРЕСНИЯ БЕТОН И ПОСТИГАНЕ ОТЛИЧНА РАВНИННОСТ.
  • ПО-МАЛКО ЧОВЕКО-ЧАСОВЕ ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ПО-МАЛКОТО РЪЧНО УСИЛИЕ;
  • ЕСТЕТИЧЕСКИ ПЕРФЕКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДЪЛЖАЩО СЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ЛАЗЕРЕН КОНТРОЛ.
/