ЗА НАС

Инстрой ЕООД е строителна организация, регистрирана през 2001 г.

Нашите основни дейности са промишлено и гражданско строителство, изграждане на големи инфраструктурни обекти, пречиствателни станции, ел. подстанции и всички видове строително-ремонтни дейности в промишлени предприятия.

Ние произвеждаме бетон, бетонни, стоманобетонни изделия, строителна арматура, алуминиева и PVC дограма.

Членове сме на Камарата на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от Първа група (от Първа до Пета категория, с изключение на тези по чл. 5, ал. 96, т. 1.1.5 и 1.2.3.)

Имаме внедрена и сертифицирана интегрирана система съответстваща на изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 с област на приложение „Промишлено и гражданско строителство, ремонтно – възстановителна дейност и изграждане на инфраструктурни обекти, производство на бетонни смеси, бетонни и стоманобетонни изделия. Производство и монтаж на строителна арматура”.

Нашият собствен екип изработва цялата бетонна и армировъчна дейност по възложените ни проекти. Имаме внедрени системи за производствен контрол:

– За производство на бетонни и стоманобетонни продукти за носещи строителни конструкции,

– Система за бетон изготвен в заводски условия

– Система за производствен контрол при производството на арматурни елементи.

Търсите ли качествена строителна фирма за вашия следващ проект?