Складова база

Описание на обекта.

Складова база за керамика и санитарен фаянс в УПИ I – 15,21, масив 142, местност „Мадика“ землище гр. Бургас“ Изграждане на склад, офиси и тръговска зала за керамика и санитарен фаянс.

Подробности за проекта

Клиент: „АСМ“ ЕООД
Местонахождение: гр. Бургас, местност Мадика
Площ:
Завършен: