„КРЗ ПОРТ БУРГАС“ АД

Описание на обекта:

Склад за зърнени храни в поземлен имот с идентификатор 07079.660.594“ – по плана на кв. Победа, гр. Бургас. Изграждане на силозно стопанство с площ 2 623 м2 за съхранение на зърнени храни.

Подробности за проекта

Клиент: "КРЗ Порт Бургас" АД
Местонахождение: Пристанище Бургас
Площ: 2623 m2
Завършен: Юни, 2013