“ГРОМАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Описание на обекта.

Складова база, местност „Кладенеца“, землище на кв. Д. Езерово, гр. Бургас.  – Строеж  5 категория. Изграждане на сграда за складово помещение, бетонови площадки за помещения за офиси и охрана. Изграждане на ВиК и бетонови ивични основи за метална ограда. Дата на акт 15 – 30.01.2015 г.

Подробности за проекта

Клиент: "Громан България ЕООД"
Местонахождение: гр. Бургас, кв. Долно Езерово
Площ: 1,000 m2
Завършен: Януари, 2015