Изпитвателна  Лаборатория  „Промишлено строителство”

към „Инстрой” ЕООД е независима единица в цялостната структурна схема на Фирмата.

Тя се намира на 15 км. от гр. Бургас в непосредствена близост до „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

Лабораторията участва активно в изпълнението на всички строителни обекти на фирмата чрез тестване на различни строителни продукти. Работи с клиенти от цялата страна.

Закупените през последната година, нови средства за измерване и изпитване, на съвременно техническо ниво, осигуряват качество и достоверност на резултатите.

В лабораторията е въведена система за управление и нейната документация се адаптира с променящите се условия. Вземат се под внимание и нивото на новата техниката, законодателството в страната, пазарните условия, вида на услугите, очакванията и задоволяване изискванията на клиентите, обучението и мотивацията на сътрудниците, опазването на околната среда, както и икономическите  съображения.

 Персонал:

В Изпитвателна Лаборатория „Промишлено строителство” работят квалифицирани специалисти с богат професионален опит, техническа компетентност, познание за новите технически постижения в областта на строителството, прилагане на нормативните актове и приетите стандарти.

Ръководството на дружеството гарантира, че лабораторията е независима и самостоятелна по отношение на провежданата от нея изпитвателна дейност и оценка на получаваните резултати. Представители на възложители на изпитвания могат да присъстват при провеждането им, след съгласуване с Ръководителя, като не влияят върху процеса на изпитване и оценка на резултатите.

Наши предимства са:

 • Безпристрастност и прозрачност- Начинът ни на работа се основава на принципа на прозрачността, независимостта, безпристрастността на резултатите и отсъствието на конфликт на интереси;
 • Квалифицирани специалисти с професионален опит;
 • Оптимални срокове на услугите- Експертността и професионалният ни опит ни помагат да сме ефективни в нашата работа и да намираме бързи решения в нужните срокове;
 • Гъвкава ценова политика- Нашата философия е чрез знанията, компетенциите и предоставените ни правомощия да съдействаме на нашите клиенти като им предоставим максимално конкурентни цени.

Обхват на изпитванията са:

 • строителни почви;
 • добавъчни материали за бетони и разтвори;
 • бетонна смес и втвърден бетон;
 • естествени скални материали.

В лабораторията са обособени следните сектори:

 • Сектор “Строителни почви”;
 • Сектор “Добавъчни материали”;
 • Сектор “Бетони”.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ