Клиенти

От началото на съществуването си Инстрой ЕООД работи с големи индустриални клиенти, които ни се доверяват изцяло по отношение на качество и изпълнение на възложените проекти. Някой от тях са:

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ АД Бургас
Най-голямата рафинерия за производство на горива, нефтохимикали и полимери на Балканския полуостров. От 1995г. изпълняваме промишлено строителство за Лукойл: терминал за пълнене на автоцистерни, локално–пречиствателна станция (Нефтен терминал Росенец), изграждане на резервоари 2Х50000 м3, изомеризация на N-бутан, нова инсталация за газова сяра, реконструкция на инсталация на, каталитичен крекинг и реформинг, продуктопроводи.ТСНП резервоарен парк 8Х5000.

ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД
При изграждането и модернизирането на нов терминал за насипни товари на Пристанище Бургас участвахме като основен подизпълнител на PMU AD, PENTA OCEAN MITSUBISI JV – Japan, FAB – VATECH Austria.
4 бр. електрически подстанции, кабелни трасета и кабелни шахти под морското ниво, административна сграда, сервизна сграда, вагонно-товарачна станция, изграждане на комунални мрежи.

КРОНОШПАН ЕООД –България
електрически подстанции, електрически тръбоканални мрежи.

ТОПЛОФИКАЦИЯ АД –Бургас
инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

МЕГА ГРУП АД
Инсталация за преработка на нефтопродукти гр.Смядово. Фирмата има много инвеститори от малкия и среден бизнес в страната за които е изградила множество сгради, еднофамилни къщи, жилищни кооперации, изложбени зали, производствени сгради, фабрики, хотели.

АСМ ЕООД
ПМУ АД
Шопов ЕООД
Интерпласт ООД
Ди-Трейд ООД